Untitled Document

Kompresör Vida Grubu
Komprsörlerde bulunan Vida grubu bir erkek ve bir dişi rotorlardan oluşmaktadır. Bu rotorlar ters yönde dönüp hava üretmektedirler. Genel Revizyonda mutlaka vida grubunu yetkili servisine açtırıp verimliliğini kontrol ettirin

Kompresör Separatörleri Ayırıcıları
Kompresörler tümleşik olarak içerisindeki bütün mekanik aksam eksiksiz olarak çalışır. Kompresörün içerisindeki mekanik
aksamın randımanlı çalışabilmesi için makine yağlarının en iyi performansı vererek hava ve yağı ayırması gerekir. Sistemde Separatör elemanına yağ ve hava karışımı giriyor. Filtre bunları ayırarak havayı sisteme, yağı yağ tankına gönderiyor.
Separatörünüz sisteme yağ göndermeye başlamadan mutlaka değiştirin.

Kompresör Emniyet Sübapları 
Kompresörlerde bulunan Emniyet sübaplarının görevleri, oluşan fazla basınçlı havayı tahliye etmektir. Eğer emniyet supabı çalışmıyorsa kendi güvenliğiniz için derhal yenisi ile değiştirin

Kompresör Yağ Filtreleri
Kompresörlerde bulunan yağ haznesi nasıl çalışır ve yağ devri nasıl gerçekleşir? Yağ filtresine yağ gelir, filtreden geçerek temizlenir ve temiz yağ sisteme gider. Filtre tamamen tıkanırsa gelen yağ ayrıştırılmadan sisteme gider. Bunun olmaması için yağ filtrenizi zamanında değiştiriniz.

Yedek Parçalarımız
Separatör Filtreleri, Hidrolik Yağ Hortumları, Hava Filtreleri, Selenoid Valfler, Yağ Filtreleri, Kompresör Kayışları, Basınç Kontrol Ekipmanları, Pistonlu Yedek Parçaları, Kompresör Yağları, Hararet Kontrol Ekipmanları, Kompresör Çek-valfleri, Yağ Tutucu Filtre Elemanları, Toz Tutucu Panel Filtreleri, Elektrik Panosu Ekipmanları, Su Tutucu Filtre Elemanları, Kontaklı termometreler, keçe, piston, sekman, gömlek,radyatörler,silobas parçaları.

 
basınç şalteri ve mano meteler
basınç şalteri ve mano meteler
biyel kolları
biyel kolları
hava filtreleri
hava filtreleri
KURUTUCU FİLTRE İÇ ELEMALARI
KURUTUCU FİLTRE İÇ ELEMALARI
pistonlar
pistonlar
 
segmanlar
segmanlar
silindirler
silindirler
yağ filtreleri
yağ filtreleri
yağ keçeleri
yağ keçeleri
yağ seperatörleri
yağ seperatörleri